Author: ATV Castricum

Tuinbijeenkomst

Beste tuinvrienden en vriendinnen, De wintertijd heeft weer zijn intrede gedaan, na een geweldig voorjaar en een prachtige zomer/najaar is het nu weer tijd om uw tuin winterklaar te maken. Wellicht heeft u vragen of opmerkingen over wat er allemaal moet gebeuren om uw tuin weer optimaal te maken voor het komend seizoen. We bieden u de gelegenheid om de komende maanden, op de laatste zaterdag v...
Lees meer

Stalmest bestellen

Ook dit jaar kan er weer stalmest worden besteld. Voor het eerst kan dat via onze nieuwe webwinkel, die -als onderdeel van een nieuwe winkelformule- in fasen zal worden uitgebreid. De mest zal, evenals vorig jaar, worden gecollecteerd bij kleinschalige veehouderijen in Noord-Holland en Friesland door de firma Denneman, die deze in november zal afleveren op de complexen Breedeweg en De Bloemen e...
Lees meer

Sluiting winkel Breedeweg

Sluiting winkel Breedeweg Beste tuinvrienden, Zoals reeds in een eerder verzonden nieuwsbrief van het bestuur vermeld, laten wij u wellicht ten overvloede weten dat onze winkel gevestigd aan tuincomplex De Breedeweg per 01 oktober tijdelijk wordt gesloten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe winkelformule. Via de nieuwsbrief "nieuws van de bestuurstafel" wordt u  over het v...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Onlangs bent u geïnformeerd over de wijzigingen in het bestuur. Zoals verwacht zijn wij door meerdere betrokken tuinleden op diverse complexen aangesproken, die hun verontrusting hebben geuit over het opstappen van een aantal bestuursleden. We hebben deze leden enigszins kunnen geruststellen omdat het terugtrekken van de betreffende bestuursleden niet te maken heeft met beleidsmatige overwegingen ...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Beste tuinvrienden van ATV Castricum, Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is er een nieuw bestuur gekozen en benoemd. Het bestuur is sindsdien vele malen bijeen geweest om elkaar te leren kennen en om een beleid voor de toekomst te formuleren. De kernwaarde van een goed functionerend bestuur is vertrouwen. Helaas is er tussen enkele bestuursleden geen constructieve samenwerking mogeli...
Lees meer

Privacywetgeving 2018 (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is voor onze tuindersvereniging ATV Castricum de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De tuindersvereniging is verplicht aan te geven welke persoonsgegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Uiteraard zijn al de gegevens die u aan ons heeft verstrekt gewaarborgd. Wat betekent dit voor u als lid/donateur: dat wij als ve...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Kort veslag 1e vergadering van het nieuwe bestuur ATV Castricum d.d. 21 maart 2018 Alle nieuw gekozen bestuursleden zijn op deze vergadering aanwezig:
De dames Petra van Hartskamp en Ans Martens, de heren Fred Bavius, Piet van Gelder, Rob Kolenbrander, Piet Koper en Ruud Pannekeet. Nadat de nieuwe bestuursleden zich (voor zover noodzakelijk bleek) aan elkaar hebben voorgesteld wordt de 1e ve...
Lees meer

Informatiebijeenkomst voor nieuwe en bestaande leden.

Zaterdag 24 februari was er een informatieochtend voor nieuwe en bestaande leden van onze tuinvereniging over tuinieren en zo. De opkomst was uitstekend ondanks het winterweer, met een mooi gevarieerd gezelschap met veel verschillende ideeën over tuinieren. Dat bleek ook uit de onderwerpen waarover we hebben gediscussieerd. Hier kwam duidelijk naar voren dat we allemaal onze eigen gedachten hebbe...
Lees meer

Boontje zaaien en zo

Het zaaien van allerlei soorten boontjes zoals snijbonen, sperziebonen, tuinbonen en bijvoorbeeld ook Lathyrus kan soms erg mislukken. Dit komt doordat de schilletjes hiervan vrij zacht zijn en gevoelig voor schimmels. Dan heb je mooi gezaaid volgens het boekje, en er komt niets of een klein beetje op. Dit kan beter: Je neemt een bakje van ongeveer 10 cm hoog, vult het voor driekwart  met houtv...
Lees meer

Toewijzing van een tuin

Een nieuwe tuin? Een andere tuin? Een grotere tuin? Hoe werkt dat? Het blijkt dat er misverstanden bestaan over de toewijzing van tuinen. Het bestuur streeft naar duidelijkheid en transparantie en heeft daarom op basis van het relevante artikel in het Huishoudelijk Reglement richtlijnen opgesteld voor de te volgen procedure. De basis voor de procedure wordt gevormd door artikel 17 lid 1 van ...
Lees meer
Top