Aardbeistekken bestellen!

Posted on

Er kunnen weer aardbeistekken worden besteld !

In overleg met onze leverancier kwekerij Duivenvoorden te Lisserbroek ( https://kweduivenvoorden.nl/ ), hebben wij een aantrekkelijk assortiment samengesteld. Het betreft 6 soorten gecertificeerde frigo planten (gekoeld).

Vroeg (rijptijd 20 mei – 10 juni):

  • Elsanta
  • Elvira
  • Darselect

Middellaat (rijptijd 5 juni – 25 juni):

  • Korona
  • Polkaka (nieuw)

Laat (rijptijd 15 juni – 15 juli):

  • Tago

Een korte beschrijving vindt u op de volgende pagina.

U kunt de stekken rechtstreeks bestellen bij Duivenvoorden voor € 0,50 – € 0,90 per stuk, afhankelijk van soort en aantal. Makkelijker en voordeliger is het om uw bestelling te doen via onze webshop of met een bestelformulier in de tuinwinkel op complex Breedeweg.

Voor alle stekken betaalt u bij ons € 0,30 per stuk (minimum per soort 10 stuks).

De winkel is iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

De aardbeistekken kunnen worden besteld tot 18 juli 2021 en kunnen worden afgehaald op 31 juli 2021. Betaling van het verschuldigde bedrag graag uiterlijk 18 juli 2021 op rekening NL17RABO 0123 4556 26 t.n.v. ATV Castricum.

Let op: Net als in 2020 zullen wij geen verse stekken leveren in augustus, omdat het resultaat van in augustus geplante verse stekken vaak teleurstellend is. De planten hebben dan onvoldoende tijd om goed te wortelen en vruchten aan te maken voor het volgend jaar.

Wilt u toch verse stekken in augustus? Laat ons dat even weten. Bij voldoende belangstelling kunnen wij dan opgepotte stekken leveren. De prijs is afhankelijk van het door ons af te nemen aantal potjes, maar zal minimaal € 0,45 per potje bedragen.

Het winkelteam.

Verkrijgbare soorten:

Elsanta A+ (vroeg)

Hoog, vrij open gewas met groot blad en stevige bloemtrossen. Helderrode kegelvormige vruchten, stevig van structuur. Goed te bewaren. Elsanta is vanwege zijn gevoeligheid voor Verticilium (verwelkingsziekte) minder geschikt voor teelt op gronden waarop eerder aardappelen en aardbeien zijn geteeld.

Elvira A+ (vroeg)

Open planttype met lage bladstelen. Grote stevige kegelvormige vruchten, rood tot donkerrood. Oranjerood van binnen. Goed van smaak, hoge opbrengst. Vatbaar voor meeldauw en roodwortelrot.

Darselect A (vroeg)

Een beschermd ras, geselecteerd uit een kruising tussen ‘Elsanta’ en ‘Parker’. De planten zijn open met in verhouding weinig blad. Hoge productie van grote donkerrode vruchten. Deze zijn redelijk vroeg rijp en hebben een bijzonder goede smaak. De soort is normaal tot laag gevoelig voor ziekten. De plant is weinig vatbaar voor rood wortelrot en meeldauw, maar licht vatbaar voor Verticillium (verwelkingsziekte).

Korona A+ (middellaat)

Onovertroffen in de smaak. Heerlijk zoete en grote aardbeien, weinig ziektegevoelig. Kortom: Korona is het ideale aardbeienras om in de tuin te telen. De vruchten zijn donkerrood en erg gelijkmatig van vorm en kleur. Het vruchtvlees is ook mooi rood, sappig en erg goed van smaak. Hoge opbrengst. De vruchten zijn minder stevig en daardoor kwetsbaar en niet lang bewaarbaar. Weinig gevoelig voor ziekten.

Polka A+ (middellaat)

Grote, bossige planten met kegelvormige donkerrode vruchten. Zeer geschikt voor jam. Hoge opbrengst, mits goed bemest . Gevoelig voor vruchtrot en roodwortelrot.

Tago A+ (laat)

Stevig, opgaand gewas met stevige donkerrode vruchten. Opbrengst matig tot goed.

Voor alle rassen geldt dat ze het tweede jaar aanzienlijk kleinere vruchten dragen. Wij adviseren ieder jaar nieuwe stekken te planten.

Top