Coronavirus (COVID-19)

Posted on

Beste tuinders,

In 2020 werd Nederland voor het eerst geconfronteerd met een nieuw coronavirus, dat verantwoordelijk is voor COVID-19. Ook op de gang van zaken in onze vereniging had en heeft het virus grote invloed. Bijeenkomsten, waaronder de door Piet Koper georganiseerde tuinbijeenkomsten, moesten worden afgelast en onze Algemene Ledenvergadering werd uitgesteld tot oktober. Inmiddels is ook de Algemene Ledenvergadering van 2021 tot nader order uitgesteld.

Staat alles dan stil in de vereniging? Natuurlijk niet. Veel tuinders hebben ervaren dat tuinieren beter is dan een hele dag binnen zitten. Anderhalve meter afstand houden is in de moestuin makkelijker dan in de supermarkt . De gereedschapdag op complex De Bloemen op zaterdag 27 maart a.s. gaat door, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dat geldt ook voor de maandelijkse bestuursvergaderingen, die sinds kort zijn hervat.

Wij zijn gewend actueel nieuws te verspreiden via een nieuwsbrief. Niet alle leden zijn daarop geabonneerd. Meestal is dat hun eigen keuze en uiteraard respecteren wij dat. Ook leden die om uiteenlopende redenen voor ons niet per e-mail bereikbaar zijn, blijven verstoken van soms belangrijke informatie. Wij vinden dat ongewenst en hebben daarom de wijze van berichtgeving begin 2020 aangepast.

Belangrijk nieuws, waarvan het bestuur vindt dat alle leden daarvan kennis moeten kunnen nemen, zal worden verspreid door een e-mail vanuit bestuur@atvcastricum.nl aan alle leden van wie wij over een correct e-mail adres beschikken. Aan de complexleiders zal worden verzocht een gedrukte versie van het bericht op te hangen op een publicatiebord op het complex. Leden van wie bij ons geen e-mail adres bekend is, worden per post van deze procedure op de hoogte gesteld.

Samenvattend:

  • Houd u aan de voorschriften en adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen;
  • Raadpleeg regelmatig de nieuwsberichten op de website;
  • Belangrijke berichtgeving vindt plaats door middel van e-mails vanbestuur@atvcastricum.nl met een afschrift op de publicatieborden van de complexen.
  • Leden van wie wij niet beschikken over een geldig e-mail adres ontvangen dit schrijven per post. Om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie adviseren wij hen regelmatig het publicatiebord van hun complex te raadplegen.
  • Bijeenkomsten en evenementen gaan alleen door indien aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen kan worden voldaan.

    Bestuur ATV Castricum

Top