Coronavirus (COVID-19)

Posted on

Beste tuinders,

Na een natte kwakkelwinter stonden wij te trappelen om van 2020 een mooi tuinjaar te maken. Wij waren er helemaal klaar voor. Collectieve problemen waren ver weg. Waren ver weg, want inmiddels hebben zij ons ook bereikt, al begint dat bij velen slechts langzaam door te dringen. Ook in Castricum en omgeving neemt het aantal met het Coronavirus besmette mensen toe. Dagelijks overlijden in Nederland door het virus tientallen mensen.

De ernst van de situatie was voor het bestuur aanleiding de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2020 uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Ook andere bijeenkomsten werden afgelast of opgeschort, zoals bijvoorbeeld de door Piet Koper voorbereide tuinbijeenkomst van 28 maart. Vanaf 21 maart is de tuinwinkel tot nader order gesloten.

Staat alles dan stil in de vereniging? Natuurlijk niet. Veel tuinders hebben de weg naar hun tuin al weer gevonden. Weinig kans op besmetting daar, mits de door de overheid voorgeschreven maatregelen in acht worden genomen. De gereedschapsdag op complex De Bloemen op 11 april a.s. gaat (onder voorbehoud) door. Bestuursvergaderingen zijn voorlopig geannuleerd, maar de bestuursleden onderhouden een frequent contact door middel van telefoon en e-mail.

Wij zijn gewend actueel nieuws te verspreiden via een nieuwsbrief. Niet alle leden zijn daarop geabonneerd. Meestal is dat hun eigen keuze en uiteraard respecteren wij dat. Ook leden die om uiteenlopende redenen voor ons niet per e-mail bereikbaar zijn, blijven verstoken van soms belangrijke informatie. Onder de huidige omstandigheden vinden wij dat ongewenst. Daarom zullen wij de wijze van berichtgeving aanpassen.

Belangrijk nieuws, waarvan het bestuur vindt dat alle leden daarvan kennis moeten kunnen nemen, zal worden verspreid door een e-mail vanuit bestuur@atvcastricum.nl aan alle leden van wie wij over een correct e-mail adres beschikken. Aan de complexbeheerders zal worden verzocht een gedrukte versie van het bericht op te hangen op een publicatiebord op het complex. Leden van wie bij ons geen e-mail adres bekend is, worden per post van deze procedure op de hoogte gesteld.

Samenvattend:

  • Raadpleeg regelmatig de nieuwsberichten op de website;
  • Belangrijke berichtgeving vindt plaats door middel van e-mails vanbestuur@atvcastricum.nl met een afschrift op de publicatieborden van de omplexen.
  • Leden van wie wij niet beschikken over een geldig e-mail adres ontvangen dit schrijven per post. Om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie adviserenwij hen regelmatig het publicatiebord van hun complex te raadplegen.
  • De gereedschapdag op 11 april 2020 gaat (onder voorbehoud) door;
  • Alle andere bijeenkomsten en evenementen worden afgelast of tot nader order uitgesteld;

    Bestuur ATV Castricum

Top