Tuincomplex

Tuincomplex, het huisorgaan van de vereniging, verschijnt vijf keer per jaar. In dit blad vindt u nuttige informatie over de vereniging, de complexen, de leden, het bestuur, de winkel, activiteiten en natuurlijk nuttige tips over zaaien, oogsten en verwerken van de groente en het fruit en het bewerken en onderhouden van uw tuin.

Aan de achterzijde van het voorblad vindt u onder het kopje ‘Colofon’ adressen en telefoonnummers van de leden van het bestuur, de ledenadministratie, de complexteams, de medewerkers van de winkel en de leden van de redactie van Tuincomplex.

Het blad “Tuincomplex” wordt periodiek samengesteld en onder de leden digitaal verspreid.
Het samenstellen wordt gedaan door vrijwilligers die er steeds weer in slagen om een interessante inhoud in het blad op te nemen.

Het blad “Tuincomplex is het huisorgaan van onze vereniging geworden, leden worden al jarenlang geïnformeerd via dit medium wat langzaam, maar zeker, wordt ingehaald door de digitale wereld.

Natuurlijk hebben wij uw inzet nodig om dit te blijven doen, vandaar de uitnodiging om vooral uw berichten/recepten/ foto’s etc. naar de redactie te blijven sturen.
U kunt aangeven of u dit alleen in het blad tuincomplex wilt plaatsen, of dat u uw artikel/bericht op de website van de vereniging wilt plaatsen.

Aanleveren kopij “Tuincomplex”:
Stuur uw artikel/bericht naar redactietuincomplex@atvcastricum.nl of laat uw artikel/bericht achter in de brievenbus op uw tuincomplex.
ATVerteren op onze website en in ons blad “Tuincomplex” is natuurlijk mogelijk en aantrekkelijk, mocht u hier belangstelling voor hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de leden van redactie zij kunnen u hier verder over informeren.

De leden van de redactie zijn:

G.J. Loots – redactie en vormgeving

Top