Van de bestuurstafel

Posted on

Onlangs bent u geïnformeerd over de wijzigingen in het bestuur. Zoals verwacht zijn wij door meerdere betrokken tuinleden op diverse complexen aangesproken, die hun verontrusting hebben geuit over het opstappen van een aantal bestuursleden. We hebben deze leden enigszins kunnen geruststellen omdat het terugtrekken van de betreffende bestuursleden niet te maken heeft met beleidsmatige overwegingen en zaken maar met het ontbreken van vertrouwen in een constructieve onderlinge samenwerking. Nogmaals, het zittende bestuur betreurt hun vertrek maar blijft onverminderd enthousiast en ziet het als een uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen en de vereniging op een deugdelijke manier te besturen. Inmiddels is er al een aantal actiepunten gerealiseerd en zullen beleidsmatige zaken volgen:

– Het nieuwe privacybeleid AVG is per 25 mei jl. ook voor onze leden van
kracht, waardoor de privacy-rechten zijn uitgebreid en versterkt. Dit is
uitgewerkt en staat op de website.
– De verzekeringsportefeuille is geanalyseerd en waar nodig aangepast.
– Contact met gemeente (en andere verhuurders) geïntensiveerd m.b.t.
afsluiten/aanpassen huurovereenkomsten.
– Inmiddels is een aantal complexen door een afvaardiging van het bestuur
bezocht en zijn er concrete zaken besproken en afspraken gemaakt.
Hierdoor is het contact met complexleiders versterkt.
– Voor de winkel wordt een nieuwe formule uitgewerkt. Om dat te
realiseren is besloten de winkel per 01-10-2018 tijdelijk te sluiten.
– De bestaande website wordt vernieuwd. Hierin wordt ook de
winkelformule meegenomen.
– Maken van richtlijnen voor communicatie van/naar/met leden, nieuwsbrief, website en bestuur.

Het leek ons goed u nader te informeren en zullen u in de toekomst van de nodige informatie blijven voorzien. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. Afsluitend wensen wij u een fijne nazomer met veel tuinplezier en uiteraard een goede oogst.

Het bestuur.

Top

Was u te laat met het bestellen van pootaardappelen? Van de meeste soorten hebben wij nog voorraad. Verkrijgbaar in de tuinwinkel op complex Breedeweg op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Sluiten