Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat uit minimaal drie personen bestaat. Bij de bestuursvergadering zijn regelmatig alle complexen vertegenwoordigd en worden de lopende zaken, die in het belang zijn voor de vereniging, de complexen en de leden, besproken en geregeld.

Het bestuur bestaat uit:

Vacature Voorzitter
Bob Kolenbrander Secretaris
Kees Rood Penningmeester
Leonie Postma Ledenadministratie

In maart wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Op deze algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komend jaar besproken. De leden worden schriftelijk uitgenodigd voor de jaarvergadering en kunnen tijdens de jaarvergadering meepraten en meebeslissen over zaken die in het belang zijn van de vereniging en hun wensen kenbaar maken. De uitnodiging en de agenda en bijbehorende stukken voor de jaarvergadering worden bij u thuisbezorgd. Ook zullen zij op de website te vinden zijn onder Algemene Ledenvergadering.

Top