Van de bestuurstafel

Nieuwjaarstoespraak 2024

Welkom medetuinders. Wij heten jullie welkom op jullie eigen nieuwjaarsbijeenkomst. En wij zijn jullie bestuur, Leonie Postma, Bob Kolenbrander en ik, Kees Rood. Wij kijken terug op weer een bijzonder jaar. Koud in het voorjaar, droog in de zomer en extreem nat in het najaar. Diepe sporen trokken de kruiwagens en spruiten plukken kan bijna niet zonder laarzen. U begrijpt; we zijn nu wel toe...
Lees meer

Uw tuin opzeggen? Dat gaat zo !

Het huurcontract van uw tuin beƫindigen en/of uw lidmaatschap van de vereniging opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (Ledenadministratie ATV Castricum, Oosterbuurt 2A, 1902 RS Castricum) of per e-mail (ledenadministratie@atvcastricum.nl). Een mededeling aan de complexleider dat u er mee stopt wordt op prijs gesteld, maar geldt niet als opzegging. Opzegging voor een volgend kalenderjaar dient ...
Lees meer

Privacywetgeving 2018 (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is voor onze tuindersvereniging ATV Castricum de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De tuindersvereniging is verplicht aan te geven welke persoonsgegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Uiteraard zijn al de gegevens die u aan ons heeft verstrekt gewaarborgd. Wat betekent dit voor u als lid/donateur: dat wij als vereniging zo...
Lees meer

Toewijzing van een tuin

Een nieuwe tuin? Een andere tuin? Een grotere tuin? Hoe werkt dat? Het blijkt dat er misverstanden bestaan over de toewijzing van tuinen. Het bestuur streeft naar duidelijkheid en transparantie en heeft daarom op basis van het relevante artikel in het Huishoudelijk Reglement richtlijnen opgesteld voor de te volgen procedure. De basis voor de procedure wordt gevormd door artikel 17 lid 1 van het ...
Lees meer
Top