Uw tuin opzeggen? Dat gaat zo !

Posted on

Het huurcontract van uw tuin beëindigen en/of uw lidmaatschap van de vereniging opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (Ledenadministratie ATV Castricum, Oosterbuurt 2A, 1902 RS Castricum) of per e-mail (ledenadministratie@atvcastricum.nl). Een mededeling aan de complexleider dat u er mee stopt wordt op prijs gesteld, maar geldt niet als opzegging.

Opzegging voor een volgend kalenderjaar dient gedaan te worden vóór 1 november daaraan voorafgaand. Het lidmaatschap en huurcontract worden dan beëindigd op 31 december. Tot die datum bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin, tenzij die tuin eerder door een nieuwe huurder is geaccepteerd.

Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u van de ledenadministratie een bevestiging en een instructie voor het (schoon) achterlaten van uw tuin.

Top