Privacybeleid

Privacybeleid ATV Castricum

ATV Castricum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AmateurTuindersVereniging Castricum.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt ATV Castricum haar persoonsgegevens?

ATV Castricum  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn  gegevens van:

  • Leden, vrijwilligers en donateurs van ATV Castricum.
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ATV Castricum of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van ATV Castricum.

Waarvoor verwerkt ATV Castricum persoonsgegevens?

Als u lid/donateur wilt worden van  ATV Castricum hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid of donateur en zorg dragen dat u verzekerd bent tijdens vrijwilligerswerkzaamheden.

Als u eenmaal lid/donateur van ATV Castricum bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden . Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit, lezing of tuinproducten.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

Verwerkt ATV Castricum ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, uw BSN , etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Neen, ATV Castricum vraagt geen gevoelige gegevens zoals bovenvermeld

Hoe gaat ATV Castricum met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen ATV Castricum kunnen alleen personen die bevoegd zijn bij uw gegevens. Dit zijn personen de deel uit maken van het bestuur maar ook de complexleiders en de beheerder van de website(extern). Degene die over een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen beschikken zijn de redactie van de website van ATV Castricum en de redactie van ons clubblad “Tuincomplex”.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen ATV Castricum

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich  inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. ATV Castricum kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor ATV Castricum met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ATV Castricum gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens ATV Castricum van mij verwerkt?

Ja, u kunt bij opvraag de gegevens inzien.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ATV Castricum kunt u  altijd contact opnemen met het Bestuur ATV Castricum via het emailadres secretaris@atvcastricum.nl.

Wijzigingen privacy beleid

ATV Castricum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid

Top