Tuindienst

Ieder tuinlid heeft jaarlijks vijf verplichte werkuren, verdeeld over twee zaterdagen van 09.00 – 11.30 uur. Eenmaal per jaar, in het tweede nummer van Tuincomplex (en in de mededelingenkastjes op de complexen) staan de werkroosters voor drie van de vier complexen, niet voor de Haagscheweg, daar worden de werkzaamheden in onderling overleg geregeld. Op het werkrooster kunt u zien op welke zaterdagen u verwacht wordt. In kleine groepen worden dan werkzaamheden gedaan om het complex te onderhouden: schoffelen van de hoofdpaden, onderhoud van de hagen en sloten, schoonmaken van het clubgebouw en dergelijke. Bij de werkzaamheden dienen de arbovoorschriften in acht te worden genomen, zoals het deels afzetten van de weg (door het plaatsen van pionnen) en het dragen van veiligheidskleding bij werk langs de weg en beschermende kleding bij elektrisch maaien en bewerken van de hagen en bomen.

Indien u verhinderd bent dient u zich tijdig af te melden bij de complexleider en een nieuwe datum af te spreken.

Bij het niet nakomen van de verplichte werkuren wordt er € 12,50 euro per niet gewerkte tuindienst in rekening gebracht en blijven de uren staan voor het volgend jaar.

Onze senior-leden die de leeftijd van 80 hebben bereikt zijn  niet meer verplicht hun tuindiensten te verrichten. Op deze leeftijd is het fijn dat zij nog met hun tuinhobby bezig kunnen zijn en willen wij hen niet opzadelen met genoemde verplichtingen. Leden die deze tuindiensten wel willen blijven uitvoeren kunnen dat gewoon blijven doen en worden door de complexleider op het werkrooster geplaatst. Om dit alles in goede banen te leiden heeft het bestuur voorgesteld dat de 80+ leden die bedanken voor de zaterdagdiensten dit via een ontheffing aan de complexleider kenbaar kunnen maken.

Alle leden, dus ook duo-leden, zijn verplicht 5 uur per jaar tuindiensten te verrichten om te zorgen dat het tuincomplex er verzorgd bij ligt

 

 

Top

Vanaf vandaag staan de tomaten en komkommer producten op de site. U mag tot 13 april bestellen. Sluiten