Wachtlijst

De wachtlijst is er niet uitsluitend voor nieuwe leden. Ook een lid dat reeds een tuin heeft, kan zich op een wachtlijst laten plaatsen om in aanmerking te komen voor een andere tuin, in de plaats van of naast de reeds gehuurde tuin. De volgorde wordt bepaald door de in de bevestiging opgenomen datum van plaatsing op de wachtlijst. Deze datum wordt in de ledenadministratie opgenomen. Bij de toewijzing van een tuin aan een lid op de wachtlijst vervalt diens plaats op de lijst. Hij of zij kan zich wel opnieuw op een wachtlijst laten plaatsen.

Inlichtingen over vrijgekomen tuinen, zoals grootte, ligging en beplanting kunnen worden ingewonnen bij de complexleider. Toewijzing vindt plaats door de ledenadministratie namens het bestuur. Voor zover van toepassing vindt overname van een op de vrijgekomen tuin aanwezige kas of broeibak plaats in overleg tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Desgewenst kan hierin door de complexleider of het bestuur een bemiddelende rol worden gespeeld.

Hier ziet u het actuele overzicht van de tuinen (31 december 2022).

Complex Beschikbaar
Wachtlijst
Breedeweg  0     7
De Bloemen  0     0
Castricummerwerf  0     0
Haagscheweg  0   16

Top