Statuten en Huishoudelijk reglement

De reglementen van onze vereniging zijn opgenomen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De statuten zijn notarieel vastgelegd en in het HuisHoudelijk Reglement (HHR) nader uitgewerkt.
Mocht u in een situatie geraken dat u niet zeker weet wat wel of niet kan, dan kunt u contact opnemen met uw complexleider of met het bestuur.

De reglementen zijn u, bij het aangaan van het lidmaatschap de vereniging, verstrekt.

Top