De Bloemen

Tuincomplex De Bloemen is binnen onze tuinvereniging het grootste complex met 140 tuinen.

Het tuincomplex wordt bevolkt door een gezonde mix van tuinders, mannen vrouwen maar ook, en dat zien we steeds meer, jongeren die fanatiek tuinieren. De leeftijden lopen sterk uiteen, we hebben ze van net 16 tot ruim in de tachtig.

Heel veel tuinders op dit complex tuinieren hier al vele jaren en helpen de aankomende (nieuwe) tuinders, staan hem of haar, met raad en daad bij waardoor er een saamhorigheid is ontstaan die als zeer prettig wordt ervaren. De Bloemen heeft een klein clubgebouw met sanitaire voorzieningen en een werkplaats waar eventueel kleine reparaties en voorbereidende werkzaamheden voor onze eigen tuindienst kunnen worden gedaan. 

De Bloemen heeft een tuinteam waarin een aantal vrijwilligers de tuinders aansturen bij het uitvoeren van tuindienst. Het is onmogelijk om onderhoud werkzaamheden zonder hulp van onze tuinders uit te voeren. De tuindienst heeft verschillende taken die men volgens een vooraf gesteld schema word uitgevoerd. Dit geschied op een heel gezellige en ontspannen manier en men heeft korte lijnen met de teamleider of complexleider. Op die manier houden we het complex in topconditie.

Verder bruist dit tuincomplex van de activiteiten waarbij ook het thuisfront van de tuinders niet vergeten wordt. Denkt u hierbij aan de volgende zaken:  twee maal per jaar een gereedschap- onderhoud dag, een jaarlijkse barbecue en inloopspreekuurtjes. Of wat dacht u van onze offertafel, waar tuinders hun teveel geteelde groente kunnen delen met andere tuinders, jaren geleden geïntroduceerd en een groot succes.

Kortom, het is heel prettig tuinieren op Tuincomplex de Bloemen.

Mededelingen:

  • De aardappelen dienen in 2024 in vak B gepoot te worden.
  • Na het rooien van de aardappelen dient het loof afgevoerd te worden, dit mag niet bij de compost!
  • Rommel van de tuin dient u elke keer op te ruimen.
  • Greppels bij de tuin dient u zelf bij te houden. Gereedschap van de vereniging na gebruik weer schoongemaakt terughangen.
  • Wilt u het poortje sluiten bij aankomst of als u naar huis gaat?

 

Top