Contact

Contactpersoon ATV Castricum

Bob Kolenbrander
e-mail: secretaris@atvcastricum.nl

Bestuur

Piet Koper Voorzitter
Bob Kolenbrander Secretaris
Fred Bavius  Penningmeester
Leonie Postma Ledenadministratie
Gerda v/d Zande Bestuurslid

Ledenadministratie

Leonie Postma
(wijzigingen over het huren van tuinen gaat via de complexleiders)

Complexleiders

De Bloemen
Breus de Witte
Breedeweg
Jos Vloemans
Haagscheweg
Marian Welp
Castricummerwerf

Frans Vlaarkamp

Penningmeester

Fred Bavius
Rekeningnummer: NL17RABO0123455626  t.n.v. Amateurtuindersvereniging Castricum

Top