Contact

Contactpersoon ATV Castricum

Bob Kolenbrander
e-mail: secretaris@atvcastricum.nl

Bestuur

Vacant Voorzitter
Bob Kolenbrander Secretaris
Kees Rood Penningmeester
Leonie Postma Ledenadministratie

Ledenadministratie

Leonie Postma
(wijzigingen over het huren van tuinen gaat via de complexleiders)

Complexleiders

De Bloemen
Breus de Witte
Breedeweg
Jos Vloemans
Haagscheweg
Marian Welp
Castricummerwerf

Dick de Boer

Penningmeester

Kees Rood
Rekeningnummer: NL17RABO0123455626  t.n.v. Amateurtuindersvereniging Castricum

Top