Contact

Contactpersoon ATV Castricum

Bob Kolenbrander
e-mail: secretaris@atvcastricum.nl

Bestuur

Vacant  Voorzitter
Bob Kolenbrander Secretaris
Fred Bavius  Penningmeester
Ans Martens 2e secretaris en ledenadministratie
Piet koper Ondersteuning complexen

Ledenadministratie

Ans Martens
(wijzigingen over het huren van tuinen gaat via de complexleiders)

Complexleiders

De Bloemen
Breus de Witte
Breedeweg
Fred Bavius (ad interim)
Haagscheweg
Marian Welp
Castricummerwerf

Frans Vlaarkamp

 

Penningmeester

Fred Bavius
Rekeningnummer: NL70INGB0002015390  t.a.v. Amateurtuindersvereniging Castricum

 

Aanleveren kopij Tuincomplex

Redactie Tuincomplex

 

Top