Contact

Contactpersoon ATV Castricum

Bob Kolenbrander
e-mail: secretaris@atvcastricum.nl

Bestuur

Vacant  Voorzitter
Bob Kolenbrander Secretaris
Fred Bavius  Penningmeester
Ans Martens 2e secretaris en ledenadministratie
Piet koper Ondersteuning complexen

Ledenadministratie

Ans Martens
(wijzigingen over het huren van tuinen gaat via de complexleiders)

Complexleiders

De Bloemen
Breus de Witte
Breedeweg
Jos Vloemans
Haagscheweg
Marian Welp
Castricummerwerf

Frans Vlaarkamp

Penningmeester

Fred Bavius
Rekeningnummer: NL70INGB0002015390  t.a.v. Amateurtuindersvereniging Castricum

Aanleveren kopij Tuincomplex

Redactie Tuincomplex

Top

Was u te laat met het bestellen van pootaardappelen? Van de meeste soorten hebben wij nog voorraad. Verkrijgbaar in de tuinwinkel op complex Breedeweg op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Sluiten