ATV nieuws

Tuintips

Tuintips 01.Voorzaaien;binnen/afharden/buiten 02.Schoffelen; zuurstof--onkruid. 03.Spitten;slijpen/olie/schoonhouden/goed gereedschap ! 04.Zo min mogelijk op je tuin lopen, dan slibt de grond niet zo dicht . 05.Tuinplan volgens A/B/C. wisselteelt. 06.Tuinafval van je siertuin in je compostbak. 07.Spitten; in het voorjaar, voorkomt erosie en dichtslibben van je tuin. 08.Pla...
Lees meer

Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Het was gezellig druk, van elk tuincomplex waren leden vertegenwoordigd wat het verenigingsgevoel onderstreept. Onder genot van een hapje en drankje werd geproost op al het goeds wat 2019 ons kan brengen. Het bestuur bedankt eenieder voor haar/zijn aanwezigheid, en hoopt u dit jaar op een van onze complexen aan te treffen.
Lees meer

Tuinbijeenkomst

Beste tuinvrienden en vriendinnen, De wintertijd heeft weer zijn intrede gedaan, na een geweldig voorjaar en een prachtige zomer/najaar is het nu weer tijd om uw tuin winterklaar te maken. Wellicht heeft u vragen of opmerkingen over wat er allemaal moet gebeuren om uw tuin weer optimaal te maken voor het komend seizoen. We bieden u de gelegenheid om de komende maanden, op de laatste zaterdag van ...
Lees meer

Stalmest bestellen

Ook dit jaar kan er weer stalmest worden besteld. Voor het eerst kan dat via onze nieuwe webwinkel, die -als onderdeel van een nieuwe winkelformule- in fasen zal worden uitgebreid. De mest zal, evenals vorig jaar, worden gecollecteerd bij kleinschalige veehouderijen in Noord-Holland en Friesland door de firma Denneman, die deze in november zal afleveren op de complexen Breedeweg en De Bloemen e...
Lees meer

Sluiting winkel Breedeweg

Sluiting winkel Breedeweg Beste tuinvrienden, Zoals reeds in een eerder verzonden nieuwsbrief van het bestuur vermeld, laten wij u wellicht ten overvloede weten dat onze winkel gevestigd aan tuincomplex De Breedeweg per 01 oktober tijdelijk wordt gesloten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe winkelformule. Via de nieuwsbrief "nieuws van de bestuurstafel" wordt u  over het v...
Lees meer

Privacywetgeving 2018 (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is voor onze tuindersvereniging ATV Castricum de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De tuindersvereniging is verplicht aan te geven welke persoonsgegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Uiteraard zijn al de gegevens die u aan ons heeft verstrekt gewaarborgd. Wat betekent dit voor u als lid/donateur: dat wij als vereniging zo...
Lees meer

Boontje zaaien en zo

Het zaaien van allerlei soorten boontjes zoals snijbonen, sperziebonen, tuinbonen en bijvoorbeeld ook Lathyrus kan soms erg mislukken. Dit komt doordat de schilletjes hiervan vrij zacht zijn en gevoelig voor schimmels. Dan heb je mooi gezaaid volgens het boekje, en er komt niets of een klein beetje op. Dit kan beter: Je neemt een bakje van ongeveer 10 cm hoog, vult het voor driekwart  met houtv...
Lees meer

Toewijzing van een tuin

Een nieuwe tuin? Een andere tuin? Een grotere tuin? Hoe werkt dat? Het blijkt dat er misverstanden bestaan over de toewijzing van tuinen. Het bestuur streeft naar duidelijkheid en transparantie en heeft daarom op basis van het relevante artikel in het Huishoudelijk Reglement richtlijnen opgesteld voor de te volgen procedure. De basis voor de procedure wordt gevormd door artikel 17 lid 1 van het ...
Lees meer

Voorzitter krijgt (weer) bezoek

Vorig jaar schreef ik al eens een verslag van een bezoek van een bijenvolk aan een bessenstruik op mijn tuin. Dit keer gaat het om ander bezoek. Onlangs vroeg de complexleider van De Bloemen mij een klusje op te knappen. Er zou een groep van de Paulusschool op bezoek komen en die moesten rondgeleid worden. Als oud schoolmeester zag ik wel mogelijkheden. Eerst maar een afspraak gemaakt met ju...
Lees meer

Een clusterdag ‘De Bloemen’

Waar komt dit woord nu weer vandaan zult u denken. Welnu, op afgelopen zaterdag 7 mei kwamen op tuincomplex 'De Bloemen' een drietal zaken samen waardoor het een drukte van belang was op het tuincomplex. Drie activiteiten op één dag/ochtend dan zult u begrijpen dat we bijna niet onderdoen voor een gemiddeld klein winkelcentrum. Wat een gezellige boel. Een aantal leden kwam voor de t...
Lees meer
Top