Nieuwjaarstoespraak 2024

Posted on

Welkom medetuinders.

Wij heten jullie welkom op jullie eigen nieuwjaarsbijeenkomst. En wij zijn jullie bestuur, Leonie Postma, Bob Kolenbrander en ik, Kees Rood.

Wij kijken terug op weer een bijzonder jaar. Koud in het voorjaar, droog in de zomer en extreem nat in het najaar. Diepe sporen trokken de kruiwagens en spruiten plukken kan bijna niet zonder laarzen. U begrijpt; we zijn nu wel toe aan een ‘dry-january’.

Het afgelopen jaar kende goede opbrengsten, verlies van bekenden, veel beginnende tuinders, plagen en een uitgedund bestuur.

Na het afscheid van onze voorzitter zijn wij met drie leden (en dat is toch echt de minimale samenstelling) verder gegaan. Eigenlijk te weinig. Oproepen voor vrijwilligers en polsen van collega-tuinders heeft nog niet geleid tot een broodnodige aanwas. En urgent wordt het binnenkort.

Bob, onze secretaris heeft zich inmiddels 6 jaren ingezet voor de vereniging; de maximale termijn. Hij wil stoppen. Wij hopen dan ook tijdens de komende ledenvergadering nieuwe kandidaat-bestuursleden aan u te kunnen voordragen. Daarvoor rekenen we wel op jullie enthousiasme en dus aanmeldingen. Vacatures zijn er in elk geval voor voorzitter en secretaris.

Waar we wel genoeg van hebben, is regenwater. Om overlast te voorkomen, moet dat dan wel afgevoerd kunnen worden. Kunnen, want op veel plekken bleken greppels verdwenen en buizen verstopt. Zolang het droog is, lijkt dat geen probleem, maar afgelopen najaar moesten greppels in allerijl worden hersteld.

Een noodzakelijke les om duidelijk te maken dat we allemaal verantwoordelijkheid hebben voor een goede afwatering en dat onderhoud nodig blijft. Met onze complexteams is afgesproken dat daarop wordt toegezien.

Een goede gelegenheid om ook beginnende tuinders daarop attent te maken, zijn de kennismakingsbijeenkomsten van Dik Wokke en Piet Koper. De bijeenkomsten werden heel goed bezocht. Belangrijk, want het helpt onze nieuwe collega’s op weg met kennis, schoon en scherp gereedschap en vooral zelfvertrouwen. Het verkleint de kans op teleurstelling en vroegtijdig afhaken. We zijn blij dat zowel Dik als Piet ook dit jaar weer bereid zijn om hun kennis te delen. Diezelfde waardering geldt ook voor onze complex- en winkelteams.

Jullie snappen; wij zitten boordevol goede voornemens. We zijn een gezonde vereniging met trotse vrijwilligers. En ondanks de wens voor een ‘dry january’ willen wij met u toasten op weer een succesvol jaar.

Proost.

Top