Author: ATV Castricum

Wintertijd is ook belangrijk

De wintertijd is ook belangrijk voor je tuintje, tijd om weer tot rust te komen. Ook het bodemleven komt dan weer in balans. En de tijd om de bodem te voorzien van nieuwe stoffen voor een nieuw groeiseizoen. Dit kan uit veel verschillende dingen bestaan, afhankelijk wat je belangrijk vindt en wat je gaat kweken. Je begint vanaf november met een ruime hoeveelheid stalmest en of compost ov...
Lees meer

Van de voorzitter

Even voorstellen: Piet Koper. Geboren in Heemskerk in een traditioneel tuindersgezin met nog 10 broers en zussen. Voorbestemd om ook agrariër te worden, dus groene scholing en techniek. Echter het lot bepaalde anders, na zo`n 8 jaar groen ineens over naar transport en logistiek. Zo`n 40 jaar ervaring in transport en logistiek, met echt veel uurtjes !! Daarnaast ook steeds blijv...
Lees meer

Eifelgold Lavameel

lavameel
Vanaf zaterdag 29 juni in de winkel Wat is lavameel en waarom zou u het gebruiken? Lavameel is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het is rijk aan silicium in goed opneembare vorm voor planten. Silicium verhoogt de weerstand van het gewas en beschermt het tegen droogte, ziekten en plagen. Lavameel verbetert de structuur en vruchtbaarheid van de bodem. Eifelgold lavameel is geschikt voor ...
Lees meer

Tuintips van Piet

Tuintips 01.Voorzaaien;binnen/afharden/buiten 02.Schoffelen; zuurstof--onkruid. 03.Spitten;slijpen/olie/schoonhouden/goed gereedschap ! 04.Zo min mogelijk op je tuin lopen, dan slibt de grond niet zo dicht . 05.Tuinplan volgens A/B/C. wisselteelt. 06.Tuinafval van je siertuin in je compostbak. 07.Spitten; in het voorjaar, voorkomt erosie en dichtslibben van je tuin. 08.Pla...
Lees meer

Privacywetgeving 2018 (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is voor onze tuindersvereniging ATV Castricum de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De tuindersvereniging is verplicht aan te geven welke persoonsgegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Uiteraard zijn al de gegevens die u aan ons heeft verstrekt gewaarborgd. Wat betekent dit voor u als lid/donateur: dat wij als vereniging zo...
Lees meer

Boontje zaaien en zo

Het zaaien van allerlei soorten boontjes zoals snijbonen, sperziebonen, tuinbonen en bijvoorbeeld ook Lathyrus kan soms erg mislukken. Dit komt doordat de schilletjes hiervan vrij zacht zijn en gevoelig voor schimmels. Dan heb je mooi gezaaid volgens het boekje, en er komt niets of een klein beetje op. Dit kan beter: Je neemt een bakje van ongeveer 10 cm hoog, vult het voor driekwart  met houtv...
Lees meer

Toewijzing van een tuin

Een nieuwe tuin? Een andere tuin? Een grotere tuin? Hoe werkt dat? Het blijkt dat er misverstanden bestaan over de toewijzing van tuinen. Het bestuur streeft naar duidelijkheid en transparantie en heeft daarom op basis van het relevante artikel in het Huishoudelijk Reglement richtlijnen opgesteld voor de te volgen procedure. De basis voor de procedure wordt gevormd door artikel 17 lid 1 van het ...
Lees meer

Appels en spruiten van aardappels?

Vorig jaar meldde ik dat ik iets had gelezen over appels bij aardappelen. Wat was de tip? Doe en paar appels bij de kist aardappelen die je bewaart en ze gaan minder gauw spruiten! Dit komt doordat appels ethyleengas afgeven tijdens de rijping en dat remt het uitloopproces van aardappels. Ik heb in 1 kist een paar goudrenetten gedaan en in een andere kist geen appels. Hieronder het resultaa...
Lees meer

Ontheffing van zaterdagdiensten op de tuincomplexen

Het bestuur van de tuinvereniging heeft besloten dat onze leden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, niet meer verplicht worden de zaterdagdiensten te verrichten (5 uur per jaar). U mag gewoon blijven mee doen of u kunt middels dit formulier kenbaar maken hier gebruik van te willen maken. De complexleider kan hier met het maken van het rooster rekening mee houden.
Lees meer
Top