Author: ATV Castricum

Tuintips

Tuintips 01.Voorzaaien;binnen/afharden/buiten 02.Schoffelen; zuurstof--onkruid. 03.Spitten;slijpen/olie/schoonhouden/goed gereedschap ! 04.Zo min mogelijk op je tuin lopen, dan slibt de grond niet zo dicht . 05.Tuinplan volgens A/B/C. wisselteelt. 06.Tuinafval van je siertuin in je compostbak. 07.Spitten; in het voorjaar, voorkomt erosie en dichtslibben van je tuin. 08.Pla...
Lees meer

Tuinbijeenkomst 26 januari 2019

Tuinbijeenkomst 26 januari 2019  !! Zaterdag 26 januari  is er weer een tuinbijeenkomst in clubgebouw Breedeweg. We beginnen weer om 10 uur ,  voor nieuwe leden en bestaande leden die het leuk vinden. Omdat het toch wel wat winters blijft, deze activiteit  om toch al wat met je tuin te kunnen doen En er komt al rap een nieuw tuinseizoen om de hoek kijken, is jouw tuin er k...
Lees meer

Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Het was gezellig druk, van elk tuincomplex waren leden vertegenwoordigd wat het verenigingsgevoel onderstreept. Onder genot van een hapje en drankje werd geproost op al het goeds wat 2019 ons kan brengen. Het bestuur bedankt eenieder voor haar/zijn aanwezigheid, en hoopt u dit jaar op een van onze complexen aan te treffen.
Lees meer

Tuinbijeenkomst

Beste tuinvrienden en vriendinnen, De wintertijd heeft weer zijn intrede gedaan, na een geweldig voorjaar en een prachtige zomer/najaar is het nu weer tijd om uw tuin winterklaar te maken. Wellicht heeft u vragen of opmerkingen over wat er allemaal moet gebeuren om uw tuin weer optimaal te maken voor het komend seizoen. We bieden u de gelegenheid om de komende maanden, op de laatste zaterdag van ...
Lees meer

Stalmest bestellen

Ook dit jaar kan er weer stalmest worden besteld. Voor het eerst kan dat via onze nieuwe webwinkel, die -als onderdeel van een nieuwe winkelformule- in fasen zal worden uitgebreid. De mest zal, evenals vorig jaar, worden gecollecteerd bij kleinschalige veehouderijen in Noord-Holland en Friesland door de firma Denneman, die deze in november zal afleveren op de complexen Breedeweg en De Bloemen e...
Lees meer

Sluiting winkel Breedeweg

Sluiting winkel Breedeweg Beste tuinvrienden, Zoals reeds in een eerder verzonden nieuwsbrief van het bestuur vermeld, laten wij u wellicht ten overvloede weten dat onze winkel gevestigd aan tuincomplex De Breedeweg per 01 oktober tijdelijk wordt gesloten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe winkelformule. Via de nieuwsbrief "nieuws van de bestuurstafel" wordt u  over het v...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Onlangs bent u geïnformeerd over de wijzigingen in het bestuur. Zoals verwacht zijn wij door meerdere betrokken tuinleden op diverse complexen aangesproken, die hun verontrusting hebben geuit over het opstappen van een aantal bestuursleden. We hebben deze leden enigszins kunnen geruststellen omdat het terugtrekken van de betreffende bestuursleden niet te maken heeft met beleidsmatige overwegingen ...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Beste tuinvrienden van ATV Castricum, Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is er een nieuw bestuur gekozen en benoemd. Het bestuur is sindsdien vele malen bijeen geweest om elkaar te leren kennen en om een beleid voor de toekomst te formuleren. De kernwaarde van een goed functionerend bestuur is vertrouwen. Helaas is er tussen enkele bestuursleden geen constructieve samenwerking mogeli...
Lees meer

Privacywetgeving 2018 (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is voor onze tuindersvereniging ATV Castricum de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De tuindersvereniging is verplicht aan te geven welke persoonsgegevens van u worden gebruikt en waarvoor. Uiteraard zijn al de gegevens die u aan ons heeft verstrekt gewaarborgd. Wat betekent dit voor u als lid/donateur: dat wij als vereniging zo...
Lees meer

Van de bestuurstafel

Kort veslag 1e vergadering van het nieuwe bestuur ATV Castricum d.d. 21 maart 2018 Alle nieuw gekozen bestuursleden zijn op deze vergadering aanwezig:
De dames Petra van Hartskamp en Ans Martens, de heren Fred Bavius, Piet van Gelder, Rob Kolenbrander, Piet Koper en Ruud Pannekeet. Nadat de nieuwe bestuursleden zich (voor zover noodzakelijk bleek) aan elkaar hebben voorgesteld wordt de 1e ve...
Lees meer
Top