Ontheffing van zaterdagdiensten op de tuincomplexen

Posted on
Het bestuur van de tuinvereniging heeft besloten dat onze leden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, niet meer verplicht worden de zaterdagdiensten te verrichten (5 uur per jaar).
U mag gewoon blijven mee doen of u kunt middels dit formulier kenbaar maken hier gebruik van te willen maken. De complexleider kan hier met het maken van het rooster rekening mee houden.

Top